Ότι ενδιαφέρει τους καθηγητές των Εργαστηριακών Κέντρων.

Ισοτιμία πτυχίων ΑΣΕΤΕΜ με ΑΣΠΑΙΤΕ

Στην ανάρτηση αυτή δημοσιεύουμε το ΦΕΚ που αναφέρει την ισοτιμία των πτυχίων της ΑΣΕΤΕΜ με αυτά της ΑΣΠΑΙΤΕ. Από τότε που ανωτατοποιήθηκε η σχολή τα πτυχία είναι ισότιμα. 

Επομένως δεν υπάρχει ο τίτλος τεχνολόγος μηχανικός για τα πτυχία της ΑΣΕΤΕΜ πλέον. Για παράδειγμα, ο τίτλος είναι Εκπαιδευτικός Μηχανολόγος Μηχανικός. 

Η αναφορά γίνεται στη σελίδα 2993 παράγραφος 9β, το ΦΕΚ βρίσκεται στη διεύθυνση: https://view.publitas.com/stem-in-education/isotimia-asetem/

Νομοθεσία Εργαστηριακών Κέντρων

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των εργαστηριακών κέντρων:

Κανονισμός λειτουργίας σε μορφή κειμένου που ισχύει από το 2015 και μετά:

https://view.publitas.com

Κανονισμός που ισχύει από το 2015 σε μορφή ΦΕΚ

https://view.publitas.com/

Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου για απεριόριστες ώρες

Οι μη σύννομες αποφάσεις των ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ που χορηγούσαν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, επί σειρά ετών, στους εκπαιδευτικούς και δασκάλους έως 10 ώρες καλά κράτησαν τόσα χρόνια.

Με τις δύο αποφάσεις αυτές που αναφέρουμε στη συνέχεια πιστεύουμε ότι έχουν συμμορφωθεί εδώ και χρόνια (από το 2007). Ο αριθμός των ωρών είναι απεριόριστος και κακώς δεν χορηγούσαν με τις αποφάσεις τους άδειες για απεριόριστο αριθμό ωρών άσκησης ιδιωτικού έργου.

Ρυθμίσεις για τα Ε.Κ. με το νόμο "Κεραμέως" Δεκέμβριος 2020

 Άρθρο 101

Ρυθµίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 1.

Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Για τα εργαστηριακά µαθήµατα και το εργαστηριακό µέρος των µικτών µαθηµάτων των µαθητών των Επαγγελµατικών Λυκείων, των καταρτιζόµενων των Επαγγελµατικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και των µαθητευοµένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα µε τις υπάρχουσες ανάγκες, εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.), ανά δύο (2) τουλάχιστον εκπαιδευτικές µονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δηµόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ. Όταν όσοι ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες, οι εργαστηριακές ανάγκες καλύπτονται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο επαγγελµατικό λύκειο. Με την παρούσα διάταξη καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το ίδιο θέµα.» 

2. Η περ. α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Κάθε Ε.Κ. διακρίνεται σε τοµείς εργαστηρίων. Κάθε τοµέας εργαστηρίων περιλαµβάνει τουλάχιστον πέντε (5) εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τοµέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύµφωνα µε το άρθρο 11.» 3. Όπου στο παρόν άρθρο γίνεται αναφορά σε «Σ.Ε.Κ.», αντικαθίσταται µε τον όρο «Ε.Κ.».

Οι ΔΕ01 γίνονται αρχιτεχνίτες...

Μόλις συμπληρώσουν 12 έτη γίνονται αρχιτεχνίτες, περισσότερα στο link  https://view.publitas.com/

Επιλογή Υ/ντές Τομεάρχες σε συνέχεια θητείας

Εκδόθηκε διευκρίνηση για συνέχεια θητείας και όχι τρίτη θητεία.... https://view.publitas.com/

Τοποθέτηση υπ/ντών κ τομεαρχών Ε.Κ.

Στο link https://view.publitas.com/ υπάρχει αναρτημένο το σχετικό ΦΕΚ.

Διευκρίνιση για τους δεύτερους στα εργαστήρια.

Δεν αλλάζει κάτι, απλά εκδόθηκε διευκρίνιση για τους δεύτερους στα εργαστήρια!!!

https://view.publitas.com/

Τροποποίηση καθηκόντων υπευθύνων τομέων και εργαστηρίων

Μετά δύο χρόνια από την έκδοση του κανονισμού λειτουργίας των Ε.Κ. έρχεται  και άλλη μία τροποποίηση στην Υ.Α. 96004/2015 αυτή τη φορά τροποποιούνται τα των καθήκοντα υπευθύνων τομέων και εργαστηρίων. Στο Link έχουμε αναρτήσει το ΦΕΚ. :
https://view.publitas.com/

Καταστροφή υλικών και εξοπλισμού εργαστηρίων

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
Η κινητή και η ακίνητη σχολική περιουσία ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.   (αρ. 5, Ν.1894/1990)

Οι Σχολικές Επιτροπές που θεσμοθετήθηκαν με το αρ. 243 του Ν. 3463/2006 έχουν την αρμοδιότητα, εκτός των άλλων, της επισκευής και συντήρησης του κάθε είδους εξοπλισμού των σχολείων στο ίδιο ΦΕΚ (παρ.4 αρ.243 Ν.3463/2006)

Τομείς και Ειδικότητες στα ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2018-2019

Για το ΦΕΚ με τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ το σχολικό έτος 2018 - 2019 πιέστε στο link: https://view.publitas.com

Θεώρηση - Κλείσιμο Βιβλίων Ε.Κ.

1. Όλα τα βιβλία σελιδομετρούνται και θεωρούνται από το Δ/ντή του σχολείου.

2. α. Στις 31 Δεκεμβρίου κλείνονται τα πρωτόκολλα αλληλογραφίας με πράξη του δ/νrή του σχολείου. Λόγω των διακοπών των Χριστουγέννων, η πράξη κλεισίματος μπορεί να γίνει με ημερομηνία 8 Ιανουαρίου. 

Η τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση στην Ελλάδα (εργασία 2017)

Παρουσιάζουμε σε αυτή τη γωνιά του ιστολογίου μια θαυμάσια και εξαιρετική εργασία 70 σελίδων του Γενικού Γραμματέα της ΟΛΤΕΕ κ. Παλαιολόγου Δούρου. 
Το θαυμάσιο αυτό βιβλίο είναι αναρτημένο στη σελίδα της ΟΛΤΕΕ και περιγράφει την πορεία της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από το 1828 έως σήμερα ανά περιόδους. Έχει συμπεριληφθεί η νομοθεσία αυτών των περιόδων καθώς και η σημερινή ισχύουσα. Είναι ένα ιστορικό ντοκουμέντο που πρέπει να έχουμε διαβάσει όλοι όσοι έχουμε προσφέρει στην Τεχνική Εκπαίδευση. 

Αναθέσεις Εργαστηριακών Μαθημάτων ΕΕΕΚ

Στον παρακάτω σύνδεσμο υπάρχει το ΦΕΚ με τις αναθέσεις των εργαστηριακών μαθημάτων των Ε.Ε.Ε.Κ
https://view.publitas.com/

Κωδικοποίηση εξοπλισμού Ε.Κ.

Η κωδικοποίηση του εξοπλισμού στο βιβλίο υλικού θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα που παρατίθεται. 
Πιέστε εδώ για να ανοίξει ο πίνακας https://view.publitas.com/

Αναθέσεις μαθημάτων ΕΠΑΛ και αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που κάτι αλλάζει στο ΦΕΚ μέσα σε ένα μήνα !!!

Για άνοιγμα πιέστε εδώ : https://view.publitas.com/

Για την υπουργική απόφαση αξιολόγησης των μαθητών ΕΠΑΛ. Πιέστε εδώ https://view.publitas.com/

Μετακίνηση Εργαστηριακού Εξοπλισμού

Για την μετακίνηση εργαστηριακού εξοπλισμού ισχύει η εγκύκλιος του Υπουργείου.  Για άνοιγμα πιέστε εδώ. 

Βασικός Εξοπλισμός Εργαστηρίων (2002)

Προσδιορισμός βασικού εργαστηριακού εξοπλισμού Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων (2002). 
Πιέστε εδώ για το ΦΕΚ.

Προσδιορισμός Εξοπλισμού Εργαστηριακών Κέντρων (2008)

Υπουργική απόφαση Αριθμ. 89046/Γ2 Αρ. Φύλλου 1411 (17 Ιουλίου 2008)
Βασικός Εργαστηριακός Εξοπλισμός Σ.Ε.Κ.−Σ.Ε. των ειδικοτήτων: Φυτοτεχνικών Επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και Αγροβιοτεχνίας, Ζωοτεχνίας, Αγροτικών Μηχανημάτων, Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής Επίπλου, Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας, Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών, Δενδροκομίας, Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας, Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος, Τεχνιτών Αερίων Καυσίμων (Φυσικού Αερίου) και Βοηθών Φαρμακείων.

Τομέας Δομικών Έργων. Προδιαγραφές εργαστηρίων.

Κτιριακές προδιαγραφές                                     Προδιαγραφές εξοπλισμού

Εργαστήριο Κτιριακών Έργων                               Εργαστήριο Κτιριακών Έργων    

Τομέας Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού. Προδιαγραφές Εργαστηρίων.

Κτιριακές προδιαγραφές                                     Προδιαγραφές εξοπλισμού

Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας                                    Εργαστήριο Ηλεκτρολογίας    

Εργαστήριο Αυτοματισμών                                    Εργαστήριο Αυτοματισμών     

Εργαστήριο Ε.Η.Ε.                                                 
Εργαστήριο Ε.Η.Ε.

Εργαστήριο Η.Σ.Α.                                                 Εργαστήριο Η.Σ.Α.

Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών                 Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών

Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών                                 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών

Τομέας Μηχανολογίας. Προδιαγραφές Εργαστηρίων

Κτιριακές προδιαγραφές                                      Προδιαγραφές εξοπλισμού

Εργαστήριο Αυτοκινήτων                                         
Εργαστήριο Αυτοκινήτων    

Εργαστήριο Εργαλειομηχανών                               
Εργαστήριο Εργαλειομηχανών     

Εργαστήριο Μηχανολογικών κατασκευών               
Εργαστήριο Μηχανολογικών Κατασκευών

Εργαστήριο Ψυκτικών                                              
Εργαστήριο Ψυκτικών

Εργαστήριο Υδραυλικών                                          
Εργαστήριο Υδραυλικών

Η χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων (Μέρος 2)

Μετά τη δημοσίευση του πρώτου μας άρθρου  και τη δημοσίευση της νέας απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών  που έχει σχέση με τη λειτουργία των σχολικών επιτροπών καθώς επίσης με τη χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), νιώθουμε την ανάγκη να επανέλθουμε στο θέμα λόγω της εξαιρετικής σημασίας που έχει για τη λειτουργία των εργαστηρίων.

Η χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων (Μέρος 1)

Στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) διδάσκονται τα εργαστηριακά μαθήματα των ΕΠΑ.Λ. και των Ι.Ε.Κ.. Τελευταία διεξάγεται και η μαθητεία (μεταλυκειακό έτος των ΕΠΑ.Λ.) με διάρκεια 7 ώρες την εβδομάδα. Τα Ε.Κ. είναι αυτοτελή και έχουν δική τους διοίκηση. Τα εργαστηριακά μαθήματα των τομέων (Β τάξη) και των ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. (Γ τάξη) είναι περίπου 12 ώρες εβδομαδιαίως ανά τμήμα. Το ένα τρίτο του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος διδάσκεται στα εργαστήρια. 

Ο υπό διαβούλευση νέος κανονισμός των εργαστηρίων

Μάιος 2019. Τέθηκε σε διαβούλευση κανονισμός λειτουργίας των Ε.Κ. επί υπουργίας Γαβρόγλου. 
Ο υπό διαβούλευση τότε κανονισμός βρίσκεται στο link: https://www.dropbox.com/ 
Μετά τις εκλογές του Ιουλίου 2019 που άλλαξε η κυβέρνηση από ΣΥΡΙΖΑ σε ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν ψηφίστηκε ο υπό διαβούλευση νόμος και έμεινε στα κιτάπια της ιστορίας.  

Υλοποίηση «Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας»

Η απόφαση αυτή είναι η τελευταία και καθορίζει την υλοποίηση της μαθητείας. Δημοσιεύθηκε 24 Σεπτέμβρη 2018.
Είναι αναρτημένη στο link: https://view.publitas.com/stem-in-education/mathiteia_6/

Διαδικασία συνέντευξης υποψηφίων Δ/ντων Ε.Κ.

Στο σύνδεσμο https://view.publitas.com/ έχει αναρτηθεί το ΦΕΚ που καθορίζει τη διαδικασία συνέντευξης για τους υποψηφίους Δ/ντες ΕΚ.

Διαδικασία επιλογής Δ/ντων Ε.Κ.

Στο link https://view.publitas.com/ υπάρχει αναρτημένο το σχετικό ΦΕΚ.

Νομοθεσία για τις κρίσεις διευθυντών από 2018 κ μετά.

Στα παρακάτω link παρατίθεται η νομοθεσία που ισχύει μετά το 2018 για τις κρίσεις διευθυντών σχολικών μονάδων.
Υ.Α :  https://view.publitas.com/

Αρθρογραφία σχετική με τη χρηματοδότηση των Ε.Κ.

Λύνεται το πρόβλημα χρηματοδότησης στα Εργαστηριακά Κέντρα 
https://www.esos.gr/

ΕΛΤΕΕ Α ΑΘήνας: Χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)
http://www.alfavita.gr/ 

Αυτοτελής Χρηματοδότηση των Εργαστηριακών Κέντρων – Ε.Κ.

Μετατροπή Ε.Κ. σε Σ.Ε.

Τέσσερα εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.) μετατράπηκαν σε σχολικά εργαστήρια (Σ.Ε.). 
Προφανώς εξυπηρετούσαν μία σχολική μονάδα αντί για δύο που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η δημοσίευση του esos ανέδειξε την πληροφορία αυτή όμως χωρίς επιπρόσθετες πληροφορίες. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι χάνεται η λειτουργία του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Ε.Κ. έτσι διακόπτεται η χρηματοδότηση του. Θα ενταχθούν στη διεύθυνση των ΕΠΑΛ που ήταν εντασσόμενα  σε αυτά και κατά συνέπεια στη χρηματοδότηση του ΕΠΑΛ. Ο διευθυντής του ΕΠΑΛ θα κρίνει τι θα ξοδέψει για εξοπλισμό και αναλώσιμα στα εργαστήρια!  Δυστυχώς χάθηκαν και οι θέσεις στελεχών διοίκησης των 4 αυτών Ε.Κ.